Førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (kreft)

Internationellt | 6 dagar kvar!
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og...
Nord universitet

Førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (operasjon)

Internationellt | 6 dagar kvar!
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og...
Nord universitet

Førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (intensiv)

Internationellt | 6 dagar kvar!
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og...
Nord universitet

Førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (anestesi)

Internationellt | 6 dagar kvar!
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og...
Nord universitet