Forskningshandledare till FoU-centrum

Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna
Region Sörmlands verksamhet är till för dig som bor här i Sörmland. Våra största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
Region Sörmland