Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro. Människor växer här.

Forskare i hälsovetenskap, inriktning barn som anhöriga

Diarienummer: 2019/426-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen till Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker en engagerad och kreativ forskare inom hälsovetenskap med inriktning mot barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs forskning och undervisning inom hälso- och vårdvetenskap. Institutionen har drygt 100 medarbetare med lika stor verksamhet förlagd till vartdera campus i Kalmar och Växjö.

Varaktighet: Tidsbegränsad 2 år, med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Kalmar
Tillträde: Snarast

Arbetsbeskrivning

Du kommer bedriva finansierad forskning i det nyskapande EU Horizon 2020 projektet Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland ungdomar i Europa – ME-WE (https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-valbefinnande-me-we/).

Arbetet består av att medverka i att genomföra en randomiserad kontrollstudie för att utvärdera och dokumentera en förebyggande stödinsats för unga omsorgsgivare i EU. Forskningen avser den svenska grenen av ME-WE projektet. ME-WE projektet koordineras av professor Elizabeth Hanson vid Linnéuniversitetet. Forskning genomförs parallellt i Italien, Nederländerna, Schweiz, Slovenien, Storbritannien och Sverige. Arbetet sker i samverkan med ME-WE teamet i Sverige och de europeiska parterna. Det innebär bland annat att:

  • stödja implementeringen av stödinsatsen i främst skolor i ett flertal kommuner i Sverige
  • samverka med unga omsorgsgivare, personal från utbildnings- socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamheter samt företrädare för idéburna organisationer
  • genomföra datainsamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data före, under och efter fältstudien
  • dokumentera resultaten i rapporter och vetenskapliga tidskrifter och presentera projektet och resultaten på internationella, nationella och regionala konferenser.

Behörighetskrav

En person uppfyller behörighetskraven som forskare om han eller hon har en slutförd doktorsexamen inom hälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Anställningen kräver utmärkta kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Formella förmågor som visats genom framgångsrik forskning inom något av fälten; anhörigstöd ,vård, familjevård, familjestöd eller barnpsykologi. Användning av IKT eller motsvarande är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt och kvantitativ och kvalitativ forskning inom det beskrivna området.  

Ett genuint intresse och engagemang för anhörigforskning, barnperspektiv, barnrättsfrågor och familjeperspektiv är meriterande. Eftersom forskningen avser barn och ungdomar är förmågan och erfarenhet av att kunna möta dessa med empati, förståelse och engagemang av stor betydelse.

Då arbetet sker i en internationell forskargrupp och i samverkan med olika organisationer förutsätts den sökande ha bra samarbets- och kommunikationsförmåga, flexibilitet och ett stort ansvarstagande. Vidare ser vi att du är målinriktad, flexibel och kreativ. Meriterande är också att den sökande har erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom hälsovetenskap, anhörigområdet och/eller inom annan likvärdig utbildning. 

Vid denna anställning kommer de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Professor Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@lnu, 070-630 23 21, Biträdande prefekt Liselott Årestedt, liselott.arestedt@lnu.se, 0480-44 60 73. Biträdande HR-chef Ulf Sernelin, 0470-70 82 77.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 23 juni 2019.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.