Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro. Människor växer här.

Doktorand i vårdvetenskap

Ospecificerad arbetsort

Diarienummer: 2019/677-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Palliativt centrum för samskapad vård är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets åtta kommuner och omfattar utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning. Den utannonserade anställningen är direkt kopplad till centrumets forsknings- och utvecklingsprogram.

Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap inr palliativ vård
Placeringsort tillsvidare: Växjö alt. Kalmar
Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid fyra år

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård. Palliativt centrum för samskapad vård genomför flertal olika forskningsprojekt. Projektet ”Vårdande måltidsmiljöer inom särskilt boende” syftar till att utveckla måltidsmiljöer på ett sätt som gör att boende, anhöriga och personal upplever måltidssituationerna som ett viktigt bidrag till välbefinnande i de boendes vardag. I projektet används bl.a. ”Five Aspect Meal Model (FAMM) för att utforska och intervenera i måltidsmiljöerna från ett holistiskt perspektiv. För att utveckla hållbara och för verksamheten anpassade måltidsinterventioner, baseras forskningen på en actionsforskningstradition, där forskningsfokus, utfall och interventioner beslutas i dialog med de boende, deras anhöriga och personalen. 

Avhandlingen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20% av full arbetstid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå erfordras:

  • Godkända kurser om minst 90hp eller motsvarande i ämnet vårdvetenskap eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå i vårdvetenskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
  • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska


Övriga bedömningsgrunder

  • Erfarenhet av palliativ vård är meriterande.
  • Möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.
  • Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.


Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/vardvetenskap/

Anställningsform:

Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

För ytterligare information kontakta:

Prefekt: Per Enarsson, tel 0480-446063, per.enarsson@lnu.se

Vetenskaplig ledare Palliativt centrum för samskapad vård: Anna Sandgren, tel 0470-708796 anna.sandgren@lnu.se

Biträdande HR-chef: Ulf Sernelin, tel 0470-708212, ulf.sernelin@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 4 december 2019.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i vårdvetenskap


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kronobergs län, Växjö