Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Adjunkt i omvårdnad

Ref HS 2019/586

Vill du vara med och utveckla vår utbildning inom området Hälsovetenskaper på Högskolan i Skövde? Vi planerar att starta forskarutbildning med inriktning mot hälsa och digitalisering för hållbar utveckling i egen regi.  För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med att forma utbildning vid Högskolan i Skövde.

Anställningen är inom ämnet omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskaper, tidigare Institutionen för Hälsa och Lärande, vid Högskolan i Skövde med placering inom både barnmorskeprogrammet och övriga vårdutbildningar. Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt.

Anställningen avser undervisning inom sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet, kursansvar och examination samt utveckling och administration av utbildning. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

  • avlagt magisterexamen i omvårdnad/RPSH eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
  • barnmorskeexamen
  • aktuell klinisk erfarenhet
  • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

  • Erfarenhet av handledning i verksamhetsförlagd utbildning på högskolenivå.
  • God förmåga att presentera och kommunicera information i tal och skrift både på svenska och engelska. 
  • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av handledning i verksamhetsförlagd utbildning på högskolenivå.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 2 september 2019

Diarienummer: HS 2019/586

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Britt-Marie Gunnarsson (britt-marie.gunnarsson@his.se) och ämnesföreträdare Stina Thorstensson (stina.thorstensson@his.se).  Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

  • Personligt brev
  • CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
  • Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.