Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Universitetslektor i medicinsk vetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Högskolan i Gävle beviljades våren 2012 forskarexamensrätt inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv, med tre inrättade forskarexamensämnen; arbetshälsovetenskap (2011), socialt arbete (2014) och vårdvetenskap (2017). Avdelningen för vårdvetenskap arbetar för att stärka såväl forskning inom vårdvetenskap som forskning inom forskarexamensrätten. Högskolan befinner sig också i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats där Högskolan identifierat fyra strategiska forskningsområden; Innovativt lärande, Hälsofrämjande arbete, Hållbar stadsutveckling samt Intelligent industri. Avdelningen ger idag kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram samt som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Därutöver bedriver avdelningen i samarbete med ett universitet i Lishui en sjuksköterskeutbildning i Kina.

Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för vårdvetenskap söker en universitetslektor i medicinsk vetenskap som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Anställningen är tillsvidare med omfattning heltid och med tillträde efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.
För mer information: https://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning, kursansvar, handledning och examination på grund- och avancerad nivå i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen samt fristående kurser med särskild inriktning mot sjukdomslära. Därutöver ingår administrativt arbete och medverkan i ämnesgruppens utveckling, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering samt att bedriva forskning. Viss del av utbildningen genomförs som en studieortsbaserad campusutbildning, där delar av undervisningen ges nätbaserat. Undervisning på engelska kan komma att ingå.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- En vetenskaplig produktion som omfattar mer än den som låg till grund för doktorsexamen.
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, ha klinisk erfarenhet samt visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningen görs med avseende på vetenskaplig, praktisk och pedagogisk skicklighet inom området medicinsk vetenskap. Särskilt meriterande är sjuksköterskeexamen samt väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Vid bedömning av undervisningserfarenhet läggs utöver kvalitet även vikt vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, handledning och examination inom undervisningsområdet. Vidare är det med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, särskilt meriterande att den sökande kan visa fördjupade kunskaper inom sjukdomslära och farmakologi. Dokumenterat god samarbets- och initiativförmåga är meriterande. Meriterande är också egna nätverk inom området och erfarenhet av egen forskning.

Därutöver bedöms graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Erfarenhet av nätbaserad undervisning är önskvärd.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast 14 augusti 2019. Vid ansökan i pappersform vänligen kontakta Registrator vid Högskolan i Gävle.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-08-14
Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/351

Upplysningar lämnas av:

Tina Nordström
Biträdande avdelningschef
Telefon: 073-640 59 67
E-post: tina.nordstrom@hig.se

Annika Strömberg
Akademichef AHA
Telefon: 026-64 86 53
E-post: asg@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se