ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 150 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, smärtenhet och en administrativ enhet. Vi har en genomarbetad kvalitetspolicy och är certifierade enligt ISO 9001:2015. Visionen är att vara en klinik i världsklass. Vi vill vara ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Tillsammans ger vi patienterna den bästa möjliga vården


Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Glädje och stolthet är viktigt för oss. Upptäck alla möjligheter du har på våra tre akutsjukhus och 31 vårdcentraler i en professionell och internationell arbetsmiljö. Bli en av oss 10 600 medarbetare! Vi arbetar för ett bra liv i en attraktiv region och länets invånare är våra främsta uppdragsgivare.


Läs mer

Region Kalmar län

Region Kalmar län

Att jobba i Region Kalmar län är ett jobb för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden. Våra 7 000 medarbetare arbetar tillsammans inom flera olika områden med ett och samma mål – ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare. Våra medarbetare är vår största tillgång. De flesta arbetar länge hos oss och undersökningar bland våra medarbetare visar att de trivs och kan utvecklas på sina arbetsplatser. Därför hittar vi också många av våra blivande chefer bland...


Läs mer

Region Kronoberg

Region Kronoberg

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här får du utvecklas - både som människa och i din yrkesroll. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


Läs mer

Region Örebro län

Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för dig och Örebroregionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.


Läs mer

Region Östergötland

Region Östergötland

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring,...


Läs mer

Region Skåne

Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.


Läs mer

Region Sörmland

Region Sörmland

Region Sörmlands verksamhet är till för dig som bor här i Sörmland. Våra största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.


Läs mer

Region Stockholm

Region Stockholm

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.


Läs mer

Region Uppsala

Region Uppsala

Smittskyddsenheten I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.


Läs mer

Region Västernorrland

Region Västernorrland

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är...


Läs mer

Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen. JO granskar på riksdagens uppdrag att statliga och kommunala myndigheter följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Hos JO arbetar cirka 75 personer, varav cirka 55 är jurister. JO:s Opcat-enhet består i dagsläget av sex personer, alla jurister.


Läs mer

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap för nationellt såväl som internationellt arbete samt bidrar till sjukvårdens utveckling genom högkvalitativ utbildning. Vår värdegrund hämtar vi från Röda Korsets grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Vi är idag nära 80 anställda med 850 studenter och vår verksamhet bedrivs i moderna lokaler i campus Flemingsberg. Som anställd vid högskolan erbjuds...


Läs mer

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare. I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det...


Läs mer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och om-sorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.


Läs mer

Södersjukhuset

Södersjukhuset

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att...


Läs mer

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus är först ut i Stockholms läns landstings investeringar i Framtidens hälso- och sjukvård. Vi befinner oss nu i en mycket spännande utvecklingsfas. 2017 invigde vi en helt ny, modern behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen och gemensamt mottagningsplan. Under 2018-2019 byggs en av våra befintliga byggnader om till nya vårdavdelningar med 120 moderna enkelrum. Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom...


Läs mer

Sophiahemmet

Sophiahemmet

Sophiahemmet, ideell förening bedriver utbildning, sjukvård och forskning genom verksamheterna Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola.


Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Vi erbjuder vård i livets alla skeden. Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Det ska gå snabbt att få rätt vård hos oss. Att bli sedd och hörd är viktigt, både som patient och närstående. Tillsammans är vi drygt 11 200 medarbetare. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med...


Läs mer

Suomikoti

Suomikoti

Suomikoti är ett särskilt boende för finskspråkiga seniorer. Vår verksamhet drivs av en ideell förening utan något vinstintresse. För närvarande har vi 53 boende och ca 80 anställda i olika befattningar. Läkaren vi anlitar är finsktalande med geriatrisk specialistkompetens. Verksamhetschefen rapporterar till föreningens styrelse. Vår vision är att erbjuda finska seniorer ett bra boende med hög kvalité, trygghet och stimulans. Ett värdigt liv och välmående är viktiga delar i Suomikotis...