Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen. JO granskar på riksdagens uppdrag att statliga och kommunala myndigheter följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Hos JO arbetar cirka 75 personer, varav cirka 55 är jurister. JO:s Opcat-enhet består i dagsläget av sex personer, alla jurister.