Region Kalmar län

Att jobba i Region Kalmar län är ett jobb för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden. Våra 7 000 medarbetare arbetar tillsammans inom flera olika områden med ett och samma mål – ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare. Våra medarbetare är vår största tillgång. De flesta arbetar länge hos oss och undersökningar bland våra medarbetare visar att de trivs och kan utvecklas på sina arbetsplatser. Därför hittar vi också många av våra blivande chefer bland våra egna medarbetare. Trivsel, trygghet och ett stort engagemang i både våra medarbetares och invånares hälsa gör att vi når goda resultat i mätningar och rankingar.