Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn

Närsjukhuset Simrishamn drivs av Praktikertjänst på uppdrag av Region Skåne. För dig som patient gäller samma villkor för vård hos oss som övrig vård inom regionen. Hos oss på Närsjukhuset Simrishamn möter du en hälso- och sjukvård som bedrivs med fokus på individen. Vården sker i nära samarbete mellan den kommunala verksamheten, regionens hälsovalsverksamhet och den specialiserade hälso- och sjukvården. På Närsjukhuset Simrishamn arbetar vi enligt konceptet personcentrerad vård. Du som patient och dina anhöriga kan känna er trygga med att hela din sjukdomsbild tas i beaktande under den tid du är hos oss. Vi ser till att möta dig på dina villkor utifrån dina behov.