Örebro kommun

Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjätte största tätort med 119 091 invånare och kommunen har 150 949 invånare med en beräknad befolkningstillväxt till 163 000 år 2025.