Deltaskolan

Deltaskolan är en friskola i Handen (Haninge kommun) med idrottsprofil. Verksamheten strävar mot att skapa den bästa lärandemiljön för eleverna och ge dem de bästa förutsättningarna för att nå grundskolans kunskapsmål. Skolan har som målsättning att bli en av Sveriges bästa skolor avseende kunskap, ordning och trivsel.