ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Region Gotland

Region Gotland

På Gotland verkar vården i det mindre formatet med de fördelar det innebär av närhet och samarbete mellan olika verksamhetsgrenar. Vi erbjuder bland annat det stora sjukhusets resurser och en hög kompetens inom en rad områden. Vill du vara med och utveckla dig själv och den gotländska hälso- och sjukvården?


Läs mer

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.


Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet...


Läs mer

Gol kommune

Gol kommune

«Gol er ein god stad å bu for alle» Gol er en kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggere. Vi kan by på gode muligheter for aktiv fritid, både innen friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal so med Hemsedal som det største. Gol har et koselig og innbydende sentrum, som er et knutepunkt i Hallingdal, og en populær handleplass med mange og varierte butikker. Gol ligger midt mellom øst og vest med kort vei både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderende og...


Läs mer

Hälsohögskolan i Jönköping

Hälsohögskolan i Jönköping

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en hög nivå på internationalisering, entreprenörsanda och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.


Läs mer

Karlstad Universitet

Karlstad Universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.


Läs mer

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.


Läs mer

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare som alla jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets medborgare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för hela länet. Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare. Över 70 procent av våra medarbetare arbetar inom olika vårdyrken men det finns också yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, köks- och städpersonal, lärare och administrativ personal.


Läs mer

Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar vården. Vår vision är en livskvalitet i världsklass.


Läs mer

Malmö stad

Malmö stad

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?


Läs mer

MedHelp AB

MedHelp AB

MedHelp är en vårdoperatör som erbjuder vård på distans. Vi skapar smarta lösningar inom eHälsa. Våra 270 sjuksköterskor lugnar sjuka medarbetare med kompetenta råd. Statistik och sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Vi för dialog med kroniskt sjuka och ger sjukvårdsrådgivning i deras hemmiljö. Landsting och regioner får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och vi är ombud för Stockholms alla sjukhus. Att vi är rikstäckande gör oss stora nog att hantera världsledande företag och...


Läs mer

Medicinkliniken, Region Östergötland

Medicinkliniken, Region Östergötland

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en specialistklinik, Region Östergötlands näst största klinik, som utreder och behandlar olika internmedicinska sjukdomar. Kliniken består av två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Ledord för medicinkliniken är patientsäker vård och trivsel på jobbet. På våra avdelningar arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära samarbete. Våra avdelningar arbetar teambaserat med arbetsterapeuter,...


Läs mer

NEURO

NEURO

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att alla som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som alla andra.


Läs mer

NTNU

NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.


Läs mer

PR Vård

PR Vård

PR Vård är ett familjeägt företag med en värdegrund som kännetecknas av ansvar, engagemang och kvalitet. Under de senaste åren har vi förändrats och vuxit tillsammans med våra engagerade ägare. Idag verkar vi på uppdrag av landsting, kommuner och privata aktörer inom vården i Stockholms län. Vi är cirka 600 medarbetare i en koncern som arbetar med tre verksamhetsområden. Hemsjukvård, där vi varje månad utför cirka 73 000 hemsjukvårdsbesök till patienter. Vår Barnmottagning där vi välkomnar...


Läs mer

Ranstad Care

Ranstad Care

Randstad Care är ett av de största nordiska bemannings- och rekryteringsföretagen för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt läkarsekreterare.


Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 150 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, smärtenhet och en administrativ enhet. Vi har en genomarbetad kvalitetspolicy och är certifierade enligt ISO 9001:2015. Visionen är att vara en klinik i världsklass. Vi vill vara ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Tillsammans ger vi patienterna den bästa möjliga vården


Läs mer

Region Kronoberg

Region Kronoberg

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här får du utvecklas - både som människa och i din yrkesroll. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


Läs mer

Region Uppsala

Region Uppsala

Smittskyddsenheten I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.


Läs mer

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap för nationellt såväl som internationellt arbete samt bidrar till sjukvårdens utveckling genom högkvalitativ utbildning. Vår värdegrund hämtar vi från Röda Korsets grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Vi är idag nära 80 anställda med 850 studenter och vår verksamhet bedrivs i moderna lokaler i campus Flemingsberg. Som anställd vid högskolan erbjuds...